New page

1 Response to New page

  1. Abbas Shams says:

    Hej Tobias!
    Tack för att du delar med dig dina intresse/kunskaper.
    Jag är okunnig när det gäller php, Undrar hur “file.php” (requests.post(“http://domain.com/path/file.php”, data=payload))ska kunna ta emot data och inserta i Mysqul databasen.
    Stor tack för hjälpen Abbas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *